Az iskola alapításával egyidős a Székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnázium bentlakása. Az alapítást követő első évtizedekben a tanulók szobát kaphattak, ahova saját ágyukat és kellékeiket hozták. A megfelelő iskolai előírások szerint világításról, fűtésről és rendről a diákok maguk gondoskodtak. Az 1870-es évektől kezdődően segítőkész alapítványtevőknek köszönhetően az iskola fokozatosan átvállalta a bentlakási kellékek biztosítását.  A kor elvárásainak megfelelően a kollégium közösségre szigorú szabályok vonatkoztak, jól megszervezett önellátó és önfegyelmező rendszer működött. Az iskola első száz évének „tógás” rendjéről Fekete János igazgató a következő módon ír könyvében:  „A tanulók soraiból az iskola vezetésébe beválasztott szerveken keresztül maga az ifjúság is érdekelve volt a rend, a fegyelem, tisztaság fenntartásában, a közvagyon megőrzésében. A tanulók közül kerültek ki a seniorok, a bentlakás felügyelői, a csend és rend őrei. „az éjjeli őrökre felügyel az iskola gazdája (oeconomus). Ezt a tisztséget sorra egy hétig viseli. Ő vigyázott az iskola vagyonára, a közvagyonra és a tisztaságra. Az ők (oeconomusok) feladata volt a kapuk nyitása és zárása is, valamint a közmunkák szervezése. (…) Az igazgató által kijelölt hospesek voltak a szobafőnökök, akik a szobák csendjére, tisztaságára vigyáztak. Az igazgató minden évben a tanulók előtt ismertette az intézet törvényeit, ha fegyelmi kihágások történtek, azok megoldása a jurátusok karára tartozott. Ez a fórum szabta ki a szükséges büntetéseket is. Tógás diákok 1797-től léteztek és tógát viseltek.
Hogy milyen volt a tóga, azt az E. Főtanács 1818. évi egyik határozatából ismerjük: A tóga sötét szederjes posztóból készült, szárközépig érő, hosszú fekete zsinórral szegélyezett, elől 15 mogyoró nagyságú szőrgombokkal, hátul 3 czolnyi hasítékkal ellátott dolmány volt. A tógások kerek kalapot, magyarosan készült csizmát viseltek.”
Az 1948-as államosítás követően, 59 év után, 2007. augusztusában, az iskolaalapító Unitárius Egyház végre újra kézbe vehette az elődök által drága verejtékkel épített bentlakását és étkezdéjét. Az 1793-1943 közötti időben felépített régi kollégiumi épület két emelettel rendelkezik. Egy épületen belül átlagosan 80 diák kap szállást és veszi igénybe az étkezdét.  Az intézmény infrastrukturális fejlődését megtörte az államosítással közismerten együtt járó hanyagság.
Az egyházi tulajdon teljes visszaszolgáltatását követően a felújítások azonnal elkezdődtek. Fáradságos munkával és hatalmas anyagi áldozatokkal, bizodalmunk szerint belátható időn belül egy megfelelő otthon lesz vidékről jövő gyermekeink számára. Az ingatlan tehát bentlakási szobákkal, szilenciumi időben is használandó tanulóosztályokkal, földszinti konyhával és étkezdével rendelkezik.
Külön részleget működtet fiú és lány bentlakók számára. A bentlakási életet három pedagógus és lelki-nevelő felügyeli. Az utóbbi nagy horderejű felújításoknak köszönhetően a bentlakás korszerű higiéniai egységekkel rendelkezik. A tanulók naponta felügyelet alatt szilenciumon vesznek részt. 
A bentlakás működtetésének fő célja az, hogy a távolból, vagy vidékről származó, iskolánkban tanulni kívánó diákok számára anyagilag elérhető, minél jobb körülményeket biztosítsunk. További célunk egy erős lelki közösséget működtetni és a nevelésre a lehető legalkalmasabb körülményt kialakítani.
Az étkezde Iskolánk étkezdét működtet elsősorban a bentlakó diákok számára, továbbá minden érdeklődő számára.A konyha az állami követelmények és előírások szerint működik.  Célunk a kiegyensúlyozott és egészséges táplálkozás biztosítása.


A BENTLAKÁS NAPI PROGRAMJA

Hétfő – Péntek

06:30 – ébresztő, konyhai szolgálatosok által

            07:30-ig – tisztálkodás, öltözés, ágyvetés, takarítás           

            07:30 – reggeli, a bentlakás elhagyása (a bentlakás bezáródik)

            07:50 – étkezde elhagyása

14:10-16:00 – ebéd

14:00 – a nevelő nyitja a bentlakást

            14:00-16:45 – szabad foglalkozás vagy kimenő

            16:45-17:00 – előkészület a szilenciumra

            17:00-19:20 – szilencium

            19:30-20:00– vacsora

            20:00-21:00 – szabad foglalkozás (a bentlakás udvarán is)

            21:00-22:15 – tisztálkodás/szabad foglalkozás a bentlakás területén

            22:15 – villanyoltás

Rendkívüli esetben, írásbeli kérésre a fiúk külön, lányok külön teremben 24:00 óráig fent maradhatnak tanulni. Ebben az esetben is a tisztálkodás befejezése kötelező 22:00-ig.