Az iskolai színjátszásról (Lakatos Sándor)

Székelykeresztúron az amatőr- és a diákszínjátszásnak szép hagyománya van. Az Unitárius Gimnázium falai között fenállása óta folyamatosan adott volt a lehetőség az irodalmi jellegű önképzőköri munkára. A 19. század második felétől részletes naplókkal és jegyzőkönyvekkel rendelkezünk a diákélet önképzőköri tevékenységéről. Az iskola könyvtárában őrzünk egy plakátot 1877-ből, amely az oktatási intézmény színjátszásra vonatkozó legrégebbi írásos emléke. A plakát közléséből egy 1877-ben szervezett jótékonysági eseményről szerzünk tudomást, amely esemény bevételeit a Gimnázium könyvtárának bővítésére kívánták fordítani. Az előadás címe: A szökött katona.

A 19. század második feléből és a két világháború közötti időbőlgazdag levéltári anyag bizonyítja a rendszeres és tartalmas önképzőköri tevékenységet. Balázs Ferenc székelykeresztúri tartózkodásának idejéről így vall A rög alatt című művében: „Székelykeresztúron is, ebben a négyezer lakost alig számláló nagyközségben, bárki akármi lehetett, amihez csak kedvet és tehetséget érzett. Tagja lehetett a Műkedvelő Társulatnak, amely évenként négyszer, nagyszerű előadásban hozott színre darabokat. Kaphatott szerepet, ha akart, valamelyik Nőegyletnek, Ifjúsági Egyletnek, Kaszinónak, Iparoskörnek, vagy Jótékonycélú Egyletnek műsoros estélyen. Ha hamishangokat nem fogott, vagy nem feltűnően, lehetett a Filharmonikus Társaság hegedűse, vagy nagybőgőse. Szavalhatott ott és annyit, ahol és amennyit akart. (…)” (A rög alatt, 19. old.)

Az itt emlegetett színpadi sikert Balázs Ferenc a kisváros központjában található Walter vendéglő és mozi színpadán érte el. Ez a lokál a Műkedvelő Társulat előadásainak színhelye is volt. Úri hely volt, ahol a város előkelőbb lakosai időnként összegyűltek és ilyenszerű szórakozást űztek. Balázs Ferenc többször ír arról, hogy a kisvárosban és a környéken is igény volt a színdarabozásra és a varieté-szerű szórakozásra.

      Nem kétséges, hogy Székelykeresztúron a kisvárosi kulturális élet mindig is kötődött az oktatási intézményekhez és ezen belül az Unitárius Gimnázium közösségi életéhez. Így volt ez a kommunizmus ideje alatt is, amikor az iskola pedagógusai folyamatosan meghatározó szerepet töltöttek be a kulturális élet szervezésében, nem ritkán ők maguk léptek színpadra könnyedebb, vagy éppen komolyabb produkciókkal. Az 1993-ban újraalakult Unitárius Gimnázium osztályainak diákjai a kezdetektől kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a szavalás és a színjátszás terén. Az állami és az egyházi iskola együttélése során a pedagógusok szempontjából nem volt különbségtétel a neveltek között, mégis szerénytelenség nélkül megállapíthatjuk, hogy az unitárius teológiai osztályok folyamatosan magasabb arányban vették ki a részüket az irodalmi összeállítások és színpadi játékok megvalósításaiból. Az elmúlt 25 évben több olyan diák is végzett az Unitárius Gimnázium osztályaiban, akik érettségi után a színész-, a zenész, vagy a pedagógus pályát választották talán éppen az ilyen fajta önképzőköri tevékenységek hatására.

Az újkori Unitárius Gimnázium színjátszó csoportja kezdetben Ivácson Sándor tanár úr, később Lukács Éva és Székely Tiboldi Anikó magyar szakos tanárnők vezetésével működött. Mindhárom pedagógus igen elkötelezetten és ötletgazdagon végezte és végzi ma is azt a tevékenységet, amit a közvélemény természetszerűen elvár a mindenkori magyar szakos tanároktól. A verses válogatások, a szöveg összeállítások, az alkalmi műsorok nem kis olvasottságot követelnek meg, főleg ha egy pedagógus hosszú évtizedeken keresztül hordozza a feladatok ezen terhét ünnepről ünnepre, évfordulóról évfordulóra.

Jómagam 2006-tól vagyok az Unitárius Gimnázium munkaközösségének tagja. Az első években Lukács Éva magyar szakos tanárnő bátorítására kapcsolódtam be a színjátszó kör munkájába. A tanárnő pár éve visszavonult, de a csoport tevékenysége töretlenül folytatódik. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az elmúlt 25 évben hozzávetőleg másfélszáz középiskolás diák dolgozott egy, vagy több iskolai évadban az időközben BEMUGRI nevet felvállalt projektben. Az utóbbi 10 évből 66 diákot név szerint tartunk számon, mint legkedvesebb munkatársat. A csoport neve Lukács Éva tanárnőtől származik és utal a Berde Mózes Unitárius Gimnázium kezdő betűire, de a név szokatlan befejező szótagja a csoport egyedi-játékos voltával cseng össze: „Ugri-bugri, Bemugri!”

Az Unitárius Gimnáziumban mindig is sok tehetséges diák tanult. A diákszínjátszás többnek bizonyult, mint színdarabozásnak. Egy iskolai közösség úgy tud erős lenni szellemiségében és öntudatában, ha öntudatos és elszánt kiscsoportok sajátos tevékenységgel teret biztosítanak az ifjúságnak a művészi önkifejezésre.

Az önkéntes színjátszók önismereti gyakorlatokkal, mozgáskoordinációs gyakorlatokkal, ritmusgyakorlatokkal, szövegértelmezéssel, dramatizálással, helyzetgyakor-latokkal, stb. igyekeztek kiteljesedni. Az alapvető cél a heti rendszerességgel vállalt közösségfejlesztő tevékenység volt, a színdarabok minden esetben ennek a munkának a végterméke. Az évek során volt sikeresebb és kevésbé sikeres próbálkozás is, úgy ahogy az élet természetes rendje megkívánja. Az utóbbi 10 évben bemutatott darabok rövid összegzésével célunk az utókornak lehetőséget biztosítani arra, hogy elképzelje az itt vázolt munka tartalmát, illetve megőrizni az utókornak azon diákok nevét, akik időt és energiát nem sajnálva sokszor, erőfeletti munkával öregbítették a csoport és az iskola hírnevét.

A 2007/2008-as tanévben a Piroska és a farkas című darabbal több helyen is felléptünk. A Szilágyi Domokos, Piroska és farkas című rövid írás alapján összeállított rövid színpadi játékot Lukács Éva és Lakatos Sándor rendezte. Szereplők: Mocás Zsuzsánna, Zsigmond Hunor, Szilágyi Ildikó, Szabó János, Krisán Beáta, Csomos Zsuzsa, Hegedűs Renáta, Kovács Kinga Beáta, Koncz Ildikó, Tudosza Krisztián, Szabó Hunor, Faluvégi László, Marosi Kinga. 2008, Budapesten, a XIII. fővárosi gimnázium színjátszó csapatainak megmérettetésén, egyedüli külhoni csapatként külön díjat nyertünk.

A 2008/2009-es tanévben az Ördögváltozás Csíkban című darab került bemutatásra. Tamási Áron, Ördögváltozás Csíkban című írása alapján készült 40 perces színpadi játékot Lukács Éva és Lakatos Sándor rendezte. Szereplők: Bálint Sándor, Karda Katalin, László Klaudia, Marosi Kinga, Szabó Hunor-Mihály, Szabó János. Szilágyi Ildikó, Veres Lehel, Zöld Edina, Zsigmond Hunor. 2009-ben Ürmösön a XIII. ODFIE Színjátszó Találkozón a csapat II. díjat kapott; a főszereplő az Unitárius Alkotók Társaságának Balázs Ferenc díját nyerte el

A 2009/2010-es tanévben az egyik legsikeresebb produkciónkat mutattuk be. A darab címe József, az álomlátó. A forgatókönyvet a bibliai József története alapján Lakatos Sándor írta. Rendezte: Lukács Éva és Lakatos Sándor. Tánc koreográfia: Józsa Levente. Elbeszélők: Bedő Izabella, Veres Lehel, Szereplők: Kakucsi Áron, Bartha-Pál Aba, Faluvégi Gábor Csaba, Koncz Szabolcs, Zsigmond Hunor, Nagy Henrietta, Józsa Enikő, Faluvégi Lehel, Burszán Krisztina, Vári István, Gagyi Renáta, Rezi Tímea, Szabó Hunor Mihály, László Bernadette, Szén Sándor. Fénytechnikus: Brok Szabolcs. Hangtechnikus: Kanyaró Attila. A 2010-ben Székelyudvarhelyen szervezett, XVII. Országos Diákszínjátszó Fesztiválon I. díjat nyertünk. Kakucsi Áron a József alakításáért a legjobb férfi szereplő díjat nyerte el. 2010-ben, Kobátfalván, az XIV. ODFIE Színjátszó Találkozón az UART külön díjat kapott.

            A 2010/2011-es tanévben egy szokatlanul tartalmas és terjedelmes feladattal próbálkoztunk. A színpadi végtermék a Probléma címet kapta. A darab Tasnádi István Finito című írása alapján készült szabad feldolgozásban. Rendezte Lakatos Sándor és Lukács Éva. Szereplők: Kakucsi Áron Attila, Nagy Henrietta, Burszán Krisztina, Bálint Barna, Deák Tamara, Barabás Zoltán, Rezi Timea, László Csongor, Bartrha-Pál Aba, Szén Sándor, Veres Lehel, Bedő Izabella, Barabás Lóránt, Fénytechnika: Sófalvi Szilárd. Hangtechnika: Fazakas Norbert. 2011-ben Szabédon, az XV. ODFIE Színjátszó Találkozón a csapat II. díjat kapott és elhozta a közönség díjat is.

2011
2011 augusztus

2011/2012-es tanévben tekintettel arra, hogy a színjátszók között ügyes zenészek voltak, egy zenés darabbal próbálkoztunk. A választás A vidám koldusok (The Jolly Beggars) című kantátára esett. Robert Burns kantátájának a Szabó Lőrincz fordítását a Kaláka együttes zenésítette meg. A 25 perces játékot Lakatos Sándor rendezte, aki ezúttal maga is színpadra lépett. Szereplők:Deák Tamara, Lőrincz Hajnal, Nagy Henrietta, Kakucsi Áron, Veres Lehel, Tiboldi Boróka, Bartha Pál Aba, Lakatos Sándor és Lőrinczi Tamás. 2013-ban a Nagyváradon szervezett ODIF alkalmával a csapat a legkomplexebb előadás díjat kapta.

A 2012/2013-es tanévben Schwajda György, A rátóti legényanya című írása alapján készítettünk egy 60 perces színpadi játékot. Az elkészült darabot egyetlen egyszer mutattuk be a zsúfolásig megtelt díszteremben. Időközben kinőtt egy teljes nemzedék, így a csapatban történt személyi változások miatt ezzel a darabbal nem volt mód a többszöri szereplésre. A darabot Lakatos Sándor rendezte. Szereplők: Szereplők: Nagy Henrietta, Kakucsi Áron Attila, Veres Lehel, Csomos Zsofia, Lőrinczi Tamás, Bartha-Pál Aba, Bálint Barni, Nagy Hunor, Fazakas Timea, Varró Boglárka, Fekete Edda, Deák Tamara, Tiboldi Boróka, Lőrincz Zsolt, Bartha-Pál Álmos, Lőrinczi Hajnika, Imre Beata, Szombatfalvi Klárika, Szombatfalvi Etelka, Balogh Emőke, Rezi Timea.  

2013

A 2013/2014-es tanévben az évtized legsajátosabb és legtöbbet játszott előadását a nemzetközi kortárs irodalomban is nagy port kavaró Janne Teller: Semmi című regénye került feldolgozásra. A darab forgatókönyvét a regény alapján Lakatos Sándor írta meg. Kétségtelen, hogy ez a darab volt a Bemugri történetének legkülönlegesebb műve. Szereplők: Boros Zsolt, Boros Kálmán, Fekete Edda, Imre Beácska, Bálint Barna, Szombatfalvi Babett, Lőrincz Zsolt, Kovács Anita, Varró Boglárka, Isztojka Máté, Bartha Pál Álmos, Kakucsi Áron, Csomos Zsófi, Lőrinczi Tamás. Technikus: Sófalvi Szilárd. A 2014-es ODFIE színjátszó találkozón a darab első díjas lett.

2015/2016-os tanévben az iskolai színjátszó csoport Sütő András Káin és Ábel című novelláját választotta munkája alapjául. A Sütő András drámája alapján elkészült színpadi játék a Vér-Test-Vér címet kapta. A darabot Lakatos Sándor és Pala Csilla az Erdélyi Ifjúsági Egyesület miskolci önkéntese rendezték. Pala Csilla ebben a darabban a játék mozgásrészének rendezését végezte el, aki a diákokkal igen látványos akrobatikai feladatokat hozott a rendezésbe. Szereplők: Fekete Edda, Isztojka Máté, Lőrinczi Tamás, Kovács Roland, Simó Betti, Imre Beáta, Ferenczi Bíborka, Kovács Anita, Máté Boglárka, Bartha-Pál Álmos, Török Henrietta, Demeter Ágnes Kovács Ágota. Technikus: Boros Zsolt.

          A 2016/2017-es iskolai évben érdekes újdonság határozta meg a csoport tevékenységét. Iskolánk egykori diákja Kakucsi Áron Atilla, a kolozsvári Művészeti Főiskola színész szakán elvégzett tanulmányai után hazatért szülővárosába és tanult szakmáját a csoport javára kívánta felajánlani. Ennek a felajánlásnak köszönhetően jött létre a Mircea Eliade: A lányoknál (La țigănci) című írásának színpadi változata. A forgatókönyv megírásában Lakatos Sándor és Kakucsi Áron Attila működtek közre, a darab rendezése pedig Kakucsi Áron Attila munkáját dicséri. Szereplők: Balás Dániel, Rita, Robi, Vas Helén, Fazakas Angéla, Kovács Ágota, Lőrinczi Zsófia, László Harmat-Dóra, Györgyfi Laura, Mitri Katalin, Enikő, Demeter Ágnes.

A Bemugri a 2017-2018-as tanévben Szabó Magda: Abigél című regényének színpadi feldolgozásával foglalkozott, melynek nyilvános főpróbáját az ünnepi iskolahét keretén belül tartotta a Balázs Ferenc Díszteremben, majd a bemutatóra a Városi Színházban került sor 2018. május 30-án. A nagysikerű darabot Buzogány Anna-Zsuzsanna rendezte.

2018. augusztus 3-án Székelykeresztúr Város Önkormányzata ünnepi tanácsülés keretében Pro Cultura-díjjal tüntette ki a Berde Mózes Unitárius Gimnázium színjátszó csoportját, a Bemugrit értékes kulturális tevékenységéért. A színjátszó csoport laudációját Sándor Zsigmond Ibolya muzeológus mutatta be, melyben méltatta a csoport évtizedes teljesítményét és sikereit. A díjat Rafai Emil úr, Székelykeresztúr város polgármestere nyújtotta át Buzogány Zsuzsanna, Lukács Éva és Lakatos Sándor csoportvezető pedagógusoknak és a szép számban megjelent ifjú művészeknek. A tanácsülés keretében Ajka város polgármestere, Schwartz Béla úr pénzbeli támogatást nyújtott át az Unitárius Gimnáziumnak, amellyel Ajka Város Önkormányzata a Gimnáziumban készülő iskolamúzeum felállítását támogatja 200 000 ft-tal.

A munka jelen tanévben is folytatódik, újabb és újabb tehetséges diákokkal és lelkes pedagógusokkal, akik hisznek abban, hogy az iskolai nevelés több lehet a hagyományos és rendszer oktatási óráknál. Az igazi tehetség hagyományos oktatási körülmények között legtöbbször csak csendesen szunnyad.