1993-tól kezdve, az évek során, iskolánk minden tanévben nyújtott lehetőséget diákjainak a drámajáték és színjátszás világának a megtapasztalására. Azóta minden évben születtek különböző színpadi előadások, amelyek többnyire Székelykeresztúron, de időnként máshol is előadásra kerültek. A létrehozott színpadi játékok elsődleges célja mindig is az volt, hogy azon diákok számára nyújtson kibontakozási lehetőséget, akik ebben a műfajban mutatnak érdeklődést. A szavalókör, néptánc oktatás, kórus mellett a színjátszás mindig méltóképpen képviselte iskolánkat, valahányszor arra szükség volt. Az utóbbi két évtizedben több diákunk választotta középiskolai tanulmányai után a színház útját életformának. Meggyőződésünk, hogy a választáshoz, felismeréshez mélyen hozzájárult a színjátszó tehetséggondozó műhely változatos élménykínálata. A műhely által színpadra vitt művek színvonalát és tehetséggondozó hatását a begyűjtött eredmények is gyönyörűen fémjelzik:    

•  2008, Budapest, Külön díj – 13 fővárosi gimnázium színjátszó csapatainak megmérettetésén, egyedüli külhoni csapatként;   

•  2009,  Ürmös , XIII. ODFIE Színjátszó Találkozó – csapattal II. díj; főszereplő az Unitárius Alkotók Társaságának Balázs Ferenc díját nyerte el;   

•  2010, Székelyudvarhely, XVII. ODIF – Országos Diákszínjátszó Fesztivál – csapattal I. díj; főszereplő a legjobb férfiszereplő díjat nyerte el; 

• 2010, Kobátfalva, XIV. ODFIE Színjátszó Találkozó – csapattal UART külön díj.     

•  2011, Szabéd, XV. ODFIE Színjátszó Találkozó – II. díj és közönség díj.

2013
2011
2011 augusztus