Iskolánk diákjai számára többféle ösztöndíjrendszer létezik. Az állami ösztöndíjak mellett az Erdélyi Unitárius Egyház által biztosított, pontrendszeren alapuló egyházi ösztöndíj, valamint az Amerikai Egyesült Államok-beli Concord (Massachussets állam) Unitárius Gyülekezet tagjai által adományozott ösztöndíjrendszerből részesülhetnek diákjaink. 

Amerikai ösztöndíjrendszer: A székelykeresztúri Unitárius Egyházközség testvérgyülekezete, az AEÁ-beli Concord-i (MA) unitárius gyülekezet tagjai által beindított ösztöndíjrendszer 1996 óta működik. Ekkor tett látogatást Székelykeresztúron Kristóffy Iván (egykori 1956-os menekült) és felesége, Ursula, akik a Fekete János igazgatóval való találkozásuk után elhatározták, hogy a Székelykeresztúron tanuló szegényebb sorsú diákoknak amerikai támogatókat igyekeznek szerezni ahhoz, hogy elvégezhessék tanulmányaikat. Időközben a program nagyon kiszélesedett, számos diákunk nemcsak a líceumi évek alatt, hanem egyetemi tanulmányai alatt is ösztöndíjban részesült támogató családja jóvoltából. Az erős testvérkapcsolati programot, amelyből az ösztöndíjprogram létrejött településünk szempontjából Szombatfalvi József ny. székelykeresztúri unitárius esperes-lelkésznek köszönhetjük. A program Egyesült Államok-béli koordinálásában időközben több lelkes programvezetőt is számon tartunk. Hálásak vagyunk Sue Beck, Rodger Mattlage, Katalin Spang és sok más Concord-i hittestvérünknek a programba fektetett munkáért.