Állami keretek között működő felekezeti iskolaként, intézményünk alapvető küldetése a kötelező kerettantervek gyakorlatba ültetése mellett – melyben nagyon szegényesek a zenei és mozgásfejlesztési lehetőségek – kitüntetett szerepet szentelni a megfelelő zene- és mozgáskultúra megismertetésére és átadására. Az általános iskolában a művészetek valamely ágát tanítani, a világ értékeire rámutatni felelősségteljes feladat. Tudatosítani kell a diákokban, hogy a tánc, mint “értékhordozó” művészet, egész életünkön át elkísér, hiszen a minőségi életünkhöz hozzátartozik múltunk és jelenünk kiváló alkotásaival való találkozás, nemzeti és egyetemes vonalon egyaránt.“A világ olyanná alakul, amilyenné az ifjúságot neveljük” – mondta Jókai Mór. A tudományok tanítása mellett kiemelt szerepet kell kapnia a művészeti nevelésnek, amely segítségével lehet teljesen és eredményesen megvalósítani a tökéletes személyiségfejlesztést, a tiszta és jó erkölcsök kialakítását, az értelem és a mozgáskultúra összhangját. Tánccal, a hozzátartozó gesztusokkal és zenével egyértelműen kifejezhetjük magunkat. Ha nem csupán szemlélői és befogadói vagyunk, hanem gyakorlói vagy előadói is, akkor ezen érték segítségével nő a kulturális alkalmazkodóképességünk, nyitottabbak, toleránsabbak s boldogabbak lehetünk.

Ezen szempontokat szem előtt tartva született meg az elhatározás, hogy intézményünkben különösen nagy hangsúlyt kap a önmagukat, társaikat és környezetüket eddig nem ismert aspektusból fedezhetik fel. Az új élethelyzet, az idegentől való félelem szindrómája erősen dominál, ezért teszik fel a különböző aggódó kérdéseket, melyek néhány közös próba és megfelelő oldás után feledésbe is merülnek, megoldásaik pedig természetessé válnak. Azonban az idevezető út nem igazán könnyű. Ezért csak és kizárólag a türelemmel vezetett, módszerekben gazdagon felépített, toleranciában bővelkedő táncpróbákkal lehet elérni, hogy a gyerekek ráérezzenek a tánc, a mozgáskultúra szépségére, gyönyörűségére, felszabadító és összetartó erejére. Azért, hogy az első perctől örömöt és önfeledt élményt jelentsen a tánc, fokozatosan, más területek ismereteit és gyakorlatait felhasználva, szinte észrevétlenül kell megmozgatni a gyerekeket. A legegyszerűbb játékokon keresztül kell megismertetni az egyes magyar népi táncmotívumokat, kiegészítve szomszéd és távolabbi népek mozgáskultúrájával, tánctörténetével.

Minden nép, minden nemzet a hagyományaiban él, a hagyományai által válik mássá, különlegessé és értékessé. Nekünk tanítóknak, a hagyományőrzés szempontjából nagy hatalom van a kezünkben. Éljünk vele! Csepegtessük gyermekeink szívébe népmeséink derűjét, népmondáink történelmi igazságait, népdalaink érzésvilágát, néptáncunk ritmusát, népviseletünk színeit, büszkeségeinket, értékeinket! Mutassuk meg magunkat egymásnak és ismerjük meg színes Erdélyünket, színes magyarságunkat!népzene, néptánc és népi kultúra átadása.A 7-10 éves korosztálynak tanított tánc (30 órában), a kihívás szintjén mozog, mint új élethelyzet, amelybe belekerülve a diákok