Kattintással választhat csoportot a galériák megtekintéséhez.Küldetésünk

            A Berde Mózes Unitárius Gimnázium jelmondata „Musis et virtutibus – Egy véka tudomány mellé egy köböl erkölcsöt“ szellemében már az óvodánkban is a gyermekek testi és szellemi, valamint lelki és érzelmi fejlődését igyekszünk elősegíteni.

Koruknak megfelelő módon neveljük őket anyanyelvünk, kultúránk, keresztény és népi hagyományaink tiszteletére és gyakorlására. Nemzetközileg elismert és bevált nevelési módszereket ötvözve, sajátos óvodapedagógiát gyakorlunk: minden gyermek egyéniségét külön figyelembe véve, de közösséget építve kísérjük a fejlődésüket.

Korszerű infrastruktúra, igényesen kialakított és otthonossá varázsolt környezet, gazdagon felszerelt kinti és benti játszópark, egészséges étkeztetés, számos rendszeres és   egyedi, különleges tevékenység – intézményünkben minden a gyermekért és a mosolyukért van. E nagyszerű fizikai körülmények kiváló keretet biztosítanak nevelői munkánkhoz, amelyet odaadással és elhivatottsággal végzünk, hiszen szeretjük és tiszteljük a gyermekeket.

 

A legfontosabb számunkra a gyermekek mosolya.

       Küldetésünknek tartjuk úgy gondoskodni a ránk bízottakról, hogy őszinte, gondtalan, mosolygó gyermekek lehessenek – nem csak a nálunk töltött három év során, de óvodánkból, „a mosoly otthonából” indulva majd iskolásként és felnőttként is életszerető, tiszta szívű, lelkes, mosolygó emberek legyenek.

Működésünk

Napköziotthonos óvodánk korszerű, biztonságos és otthonos környezetet biztosít a gyermekek számára:

 • játékokkal és tanszerekkel gazdagon felszerelt, ízlésesen berendezett termek
 • ebédlő, egészségügyi szoba elkülönítővel, benti játszóház, kinti játszótér
 • nevelési célokra és szabadtéri foglalkozásokra kialakított udvar és kert

3 csoporttal működünk, a gyermekek életkora alapján kialakított homogén csoportoknak két-két szakképzett óvodapedagógusa van:

 • Mosolymadárkák kiscsoport – Bulz Rebeka, Fazakas Tünde
 • Mosolyvirágok közép csoport – Máthé Irma, Péter Annabella
 • Mosolymanók nagycsoport – Major Ildikó Katalin, Nagy Levente

A nevelő munkát óvodai kisegítő személyzet támogatja, a gyermekek egészségügyi ellátásáról egészségügyi asszisztens gondoskodik.

A kötelező tanterv követése mellett rendszeresen tartunk egyedi programokat:

 • angol nyelvű játékos foglalkozások (nyelvtanár irányításával, Erdélyi Ifjúsági Egyesület önkéntesei)
 • környezettudatos nevelés (elméleti és gyakorlati természetvédelmi programok)
 • hagyományápolás: néptánc tanítás, keresztény ünnepkörökhöz kapcsolódó programok, kézműves tevékenységek (lehetőség szerint a szülőkkel közösen)
 • projekt módszer alkalmazása
 • „Így neveljünk” program a szülők számára, egyéni/közösségi nevelési tanácsadás
 • logopédiai foglalkozás, speciális foglalkozás a gyerekekkel szülői kérésre, óvodapedagógusi ajánlásra
 • intézményen kívül szervezett programok (városi könyvtárban, múzeumban stb.), előadások látogatása (bábszínház stb.), kirándulások (Sóskút, környék stb.)

A gyermekekkel közösen tematikus napokat tartunk (Népmese Napja, Mosoly-Nap, Tolerancia-Nap, Föld Napja), részt veszünk a gimnázium különböző rendezvényein, közösségi eseményein.

Közösségi rendezvényeink szülői részvétellel:

 • Szülői értekezletek
 • Szüreti mulatság
 • Tökfaragó közösségi délután
 • Adventi kézműves délután
 • Karácsonyi ünnepély
 • Szülői bál
 • Farsang
 • Anyák napi ünnepség
 • Gyermeknap
 • Évnyitó, évzáró ünnepély

Nyitva tartás:  Hétfő – péntek, 07:30 – 17:00

Napirend:

07:30 – 08:45 – gyermekek fogadása

09:00 – 09:30 – reggeli

09:30 – 12:00 – személyiségfejlesztő, tapasztalati élményalapú tevékenységek,

szabadon választott játékok

12:00 – 13:00 – ebéd

13:00 – 15:30 – délutáni pihenés, személyi fejlesztő tevékenység

15:30 – 16:00 – uzsonna

16:00 – 16:30 – felzárkóztató tevékenységek, szabadon választott (kinti/benti) játékok

Játszóház