Iskolánk Diáktanácsa 2002 szeptemberében alakult. A kezdeti nehéz és bizonytalan lépések után mára már nagyon jól működő szervezetté nőtte ki magát. A Berde Mózes Unitárius Gimnázium Diáktanácsa biztosítja a diákok érdekképviseletét, ugyanakkor a diákság számára tartalmas szabadidő-programokat szervez. A Diáktanácsban minden osztály szavazás alapján kiválasztott három diákkal képviselteti magát. Tagjai líceumi diákok, akik részt vesznek a heti rendszerességgel megtartott gyűléseken, amelyek során saját rendezvényeiket szervezik meg a diáktársaik számára. A diáktanács tagjai sorából választ vezető testületet. A diáktanács munkáját a feladattal megbízott tanár felügyeli, aki jelenleg Szőcs Annamária történelem szakos tanár. A Diáktanács koordinálásában fontos szerepet tölt be Farkas Orsolya iskolánk lelkész-vallástanára.

2016

A Diáktanács tagjai jelentős szerepet vállalnak iskolánk hagyományos rendezvényeinek megszervezésében: őszi iskolai kirándulás, karácsonyra hangolódás, farsangi mulatságok stb. A Diáktanács tagjai rendszeresen szerveznek filmklubot, hogy ezáltal igényes szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget biztosítsanak az iskola diákjainak olyan filmek vetítése révén, melyek a film klasszikusainak számítanak. Minden tanévben aktívan bekapcsolódnak be az Erdélyi Ifjúsági Egyesület programjaiba, az egyházak ifjúsági egyesületeinek munkájába.  A diáktanács tagjai részt veszek a suli börzéken, ahol iskolánkat mutatják be a térség nyolcadikos diákjai számára. Szintén fontos tevékenység az elemi osztályok által megszervezett hagyományos Adventi vásár, melyen besegítnek a tevékenységek megszervezésében és saját standot is állítanak, ahol sütiket árulnak, a befolyt összeget a Diáktanács céljai megvalósítására fordítják. Az iskolarádió működtetése is a Diáktanács hatáskörébe tartozik. Több éves hagyomány, hogy iskolánk diákjai besegítenek a helyi Molnár István Múzeumban zajló Múzeumok éjszakája szervezésében.

A Diáktanács célja az iskolai élet felpezsdítése és a diákok mindennapjainak színesítése. 

Gólyahét – 2011

A Berde Mózes Unitárius Gimnázium Diáktanácsának működési szabályzata: 

• A tisztségeket betöltő személyek megválasztása titkos szavazás alapján történik.

• Minden osztályt két vagy három személy képvisel.

• A Diáktanács elnöke képviseli a diákokat az iskola Vezetőtanácsának ülésein. A jelenlegi elnök Atanackovic Natalija és az alelnök Tímár Anett XII A osztályos tanulók.

• Ülésterem: 29-es terem.

• Ülések időtartama: minden héten szerdán nagyszünetben.

• Személyenkénti véleménynyilvánítás módja és időtartama: témánként maximum 5 perc, a váltás szót kérve történik.

• Szavazati jog: minden tag (a tisztségek betöltői is) egy szavazati joggal rendelkezik.

• Költségvetés: osztályonként 20 lej/ félév, befizetés határideje: november 1 (I. félév), április vége (II. félév). A közös költségvetés a különböző rendezvények támogatására fordítódik.